Bezoek museum aan de IJzer op dinsdag 2 februari.
22 verdiepingen WO I
Waarom blijft het relevant om te leren over WO I?
‘Oorlogen staan nooit op zich. Ze lijken tentakels te bezitten die schier onmerkbaar doorgroeien tot ze elders opschieten en weer in nieuwe conflicten ontvlammen.’
(uit Letter of Intent van het Herdenkingsprogramma Gone West, Erwin Mortier)