Het thema werd opgestart op woensdag 8 oktober. Meteen moesten de leerlingen onder leiding van enkele militairen in commando-uniform een hindernissenparcours afleggen om tot in de klas te geraken. Vervolgens kwam een oud strijder Adrien Patfoort vertellen over de belangrijke rol die ons dorp speelde tijdens W.O. I.

In de loop van de week werden er in de lessen wereldoriëntatie en muzische gewerkt rond dit thema. Om het thema af te sluiten maakten de leerlingen zelf hun maaltijd: wortelsoep, worst en wortelstoemp. Dit hebben ze dan smakelijk verorbert uit de gamellen.