Heel wat foto's van de activiteiten in de kleuterklas: zonnegloed, rollebolle, in de tuin, zandbak spelen, jarig zijn, .....