SCHOOLREGLEMENT

Beste ouders, 
Hierbij kan u het schoolreglement, pedagogisch project en engagementsverklaring vinden.
Indien u nog vragen heeft mag u zich zeker wenden tot de directie.
Deel 1 Informatie en contactgegevens
2018-2019 Schoolreglement Deel 1 - Infor
Adobe Acrobat document 471.5 KB
Deel 2 Pedagogisch project
Schoolreglement Deel 2 - Pedagogisch Pro
Adobe Acrobat document 556.8 KB
Deel 3 Reglement en engagementsverklaring
2018-2019 Schoolreglement Deel 3 - Regle
Adobe Acrobat document 490.4 KB
Infobrochure Onderwijsregelgeving
MLER_2016_002_B02_2016_03_15_Infobrochur
Adobe Acrobat document 265.9 KB
Privacyverklaring Leerling
Privacyverklaring LEERLING.pdf
Adobe Acrobat document 810.1 KB
Engagementsverklaring Het Talent
EngagementsVerklaring.pdf
Adobe Acrobat document 13.2 MB
Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs
Engagementsverklaring katholiek onderwij
Adobe Acrobat document 506.3 KB